Projekt Administratora konwersji RS232-LAN umożliwia przesyłanie danych między portem szeregowym RS232 a konwerterem LAN2RS. Port szeregowy może być fizycznym portem zamontowanym w komputerze lub wirtualnym portem, utworzonym za pomocą tego programu. Konwerter LAN2RS jest urządzeniem zewnętrznym, który spełnia podobną rolę transmisji danych i został opisany na stronie producenta. Komunikacja między komputerem i konwerterem odbywa się za pomocą sieci Ethernet (LAN, WAN, Internet).


Powyższe rozwiązanie można wykorzystać do zastąpienia dotychczasowego połączenia między komputerem a dowolnym urządzeniem, którego obsługa jest realizowana za pomocą transmisji RS232. Do zalet takiego rozwiązania można zaliczyć:

  • likwidację ograniczenia odległości jakie narzuca fizyczny kabel połączeniowy (wg standardu RS232 gwarantowana jest transmisja do 15m)
  • możliwość obsługi danego urządzenia z kilku komputerów, bez konieczności przepinania kabla między portami RS232 tych komputerów


Aby zrealizować taką konwersję danych należy:

  • utworzyć stanowisko obsługi za pomocą którego zostanie powiązany wybrany port szeregowy z wybranym konwerterem
  • sprawdzić poprawność działania takiego stanowiska
  • uruchomić usługę systemową, która tylko dla przetestowanych wcześniej stanowisk zapewni konwersję danych RS232-LAN, automatycznie po uruchomieniu komputera


Za pomocą programu AdminLAN2RS można:

  • do stanowiska przypisać port RS232 i adres IP konwertera, przetestować takie powiązanie oraz uruchomić/zatrzymać dedykowaną usługę systemową (zakładka konfiguracja portów i konwerterów)
  • serwisować bazy wykorzystywane w tym programie, sprawdzić komunikację z kluczem L2R-USB (zakładka ogólne)
  • aktualizować ten program w zakładce informacje


Warunkiem niezbędnym do uruchomienia usługi systemowej  jest komunikacja z jednym z urządzeń:

  • konwerter AdminLAN2RS - nowsza wersja konwertera utworzona na potrzeby tego projektu
  • klucz L2R-USB - pozwala na wykorzystanie starszych modeli konwerterów LAN2RS