Archiwizator Dokumentów ArchiDoku realizuje następujące zadania:


  • skanowanie faktur w postaci papierowej za pomocą sterowników TWAIN do plików BMP
  • wykonywanie analizy OCR uzyskanych plików BMP i analizy faktur w postaci PDF, w celu przyspieszenia zapisywania informacji o  tych dokumentach
  • umożliwia tworzenie dowolnej liczby właścicieli, czyli firm, które otrzymały archiwizowane faktury
  • automatyczne tworzenie bazy dostawców, czyli firm, które wystawiły fakturę dla danego właściciela
  • wyszukiwanie w archiwum tych dokumentów, które spełniają wybrane parametry filtrowania
  • czynności serwisowe (naprawcze) baz programu oraz kontrolę spójności zapisanych informacji o dokumentach z ich plikowymi odpowiednikami


Obsługa programu ArchiDoku polega na:


  • wybraniu skanera i drukarki oraz dopisaniu co najmniej jednego właściciela dokumentów za pomocą zakładki konfiguracja
  • tworzeniu bazy zarchiwizowanych dokumentów na zakładce skanowanie
  • przeglądaniu i drukowaniu zarchiwizowanych faktur na zakładce wyszukiwanie
  • aktualizacji tego programu w zakładce informacje