Integrator napisów LANVid realizuje następujące funkcje:


 • odbiera po sieci Ethernet obraz z kamery IP
 • w czasie rzeczywistym odbiera i formatuje tekst, który na tym obrazie ma się pojawić
 • zapisuje informacje o odebranym tekście w celu późniejszego jego wyszukiwania
 • nagrywa obraz z kamery na dysku lokalnym, w tym obraz zintegrowany z odebranym tekstem
 • wyszukuje zapamiętany tekst za pomocą dedykowanego filtru, z jednoczesnym wskazaniem tych nagrań, z którymi ten tekst został zintegrowany
 • jako serwer HTTP udostępnia w czasie rzeczywistym zintegrowany obraz z kamery z odebranym tekstem innym odbiorcom, np. dla rejestratora video czy przeglądarki
 • zapewnia lokalny podgląd obrazu z tekstem w czasie rzeczywistym (nie ma potrzeby uruchamiania innej przeglądarki)
 • umożliwia przeglądanie nagranych tym programem materiałów video


Na poniższym schemacie przedstawiono główne założenia tego projektu:
W ramach tych założeń:


 1. można odbierać obraz z dowolnej liczby kamer IP kam_1...kam_n, jednak w praktyce ilość ta silnie zależy od wydajności PC z zainstalowanym programem LANVid. Nie ma ograniczeń co do ilości obsługiwanych źródeł tekstu, ponieważ ich obsługa niewiele obciąża komputer w stosunku do obróbki video
 2. w ramach tzw. stanowiska obsługi można powiązać jeden obraz z kamery z jednym źródłem tekstu
 3. trzeba wybrać jedno ze źródeł tekstu:
  1. z konwertera LANVid, który od strony portu RS232 odbiera i analizuje dane z podłączonego urządzenia (np. kasy i drukarki fiskalne, wagi, liczarki, sterowniki urządzeń grzewczych), a od strony sieciowej jako klient UDP wysyła dane do serwera UDP (wbudowany do programu LANVid)
  2. od klienta FTP lub klienta UDP, gdzie tekst zostanie zintegrowany z obrazem pod warunkiem, że jest komunikacja z kluczem LANVid-USB. Dany egzemplarz klucza pozwala na obsługę określonej liczby stanowisk w tym samym czasie (np. klucz 2-stanowiskowy pozwala na obsługę maksymalnie 2 klientów FTP w tym samym czasie). Serwer FTP jest również wbudowany do programu LANVid
 4. można utworzyć unikatowy serwer HTTP, przypisany do danego stanowiska (np. na schemacie serwer HTTP nr1), który może udostępniać obraz z jednej kamery zintegrowany z tekstem wielu odbiorcom 1..x. Tych serwerów HTTP będzie tyle, ile jest obsługiwanych kamer. W ten sposób obraz z każdej kamery może być obserwowany jednocześnie na kilku innych PC, może też być odbierany i nagrywany przez rejestrator(y) video
 5. do podglądu obrazu z kamery można również wykorzystać zawarty w programie moduł, bez konieczności uruchamiania innych programów-przeglądarek
 6. odbierany tekst jest zapamiętywany w bazach tego programu w celu ułatwienia jego późniejszego wyszukiwania
 7. w przypadku uruchomienia nagrywania, tworzony plik dyskowy jest zapisywany w unikatowym formacie, który pozwala na późniejsze zsynchronizowanie wyszukiwanego tekstu z miejscem, gdzie ten tekst został zintegrowany z obrazem z kamery


Obsługa programu LANVid polega na:


 • przygotowaniu stanowiska odbioru za pomocą zakładki konfiguracja
 • uruchomienie pracy stanowiska na zakładce serwer HTTP
 • wybrania podglądu obrazu z danego stanowiska na zakładce podgląd obrazu
 • przeglądaniu nagrań albo przez bezpośrednie wybranie nagrania albo jako efekt wyszukiwania nagrań, zależnie od zapamiętanych tekstów
 • ustawieniu parametrów ogólnych, które mają wpływ m.in. na sposób uruchamiania programu, sprawdzania jego aktualizacji, automatycznej aktualizacji czasu  komputerowego
 • aktualizacji tego programu w zakładce informacje